Regjeringen oppfordrer oss til å holde avstand, bli hjemme og unngå å treffe mange mennesker. Inntil videre gjelder følgende for kirkene i Arendal:

  • Kirkevergens kontor vil være stengt for publikum, men vil ha en minimumsbemanning i normal telefontid 10.00 – 14.00
  • Det åpnes for aktivitet og arrangementer for barn og unge under 20 år.
    Det forutsettes her at våre aktiviteter følger «trafikklyset» gjeldende for skoler og barnehager, jfr. oppdatert smittevernveileder
  • Det åpnes for nødvendige samlinger i kirkene med maks 10 tilstede (utover betjening), under forutsetning av at alle tilstede er bosatt i kommunen
  • Unntatt fra dette er begravelser og bisettelser, der allerede innførte retningslinjer videreføres (maks 50 tilstede)
  •  Det blir messefall for ordinære gudstjenestene inntil videre. Det er imidlertid åpent for å ha arrangement ute (maks 200 tilstede + medvirkende).

For enkel oversikt over hva som skjer i menighetene, gudstjenester, konserter, barne- og ungdomsarbeid mv, finnes det en smarttelefon-app som kan benyttes.  Denne gjør også påmelding til gudstjenester og andre antallsbegrensede arrangementer enklere.

Kirkens SOS trenger frivillige


Kan du tenke deg å bli frivillig medarbeider i Kirkens SOS i Agder?

Les mer

 

Kirkens SOS trenger frivillige


Kan du tenke deg å bli frivillig medarbeider i Kirkens SOS i Agder?

Les mer

 

Menighetshuset nærmer seg ferdigstillelse


Barbu menighethus er snart ferdig renovert, og om et par måneder er forhåpentligvis huset tatt i bruk igjen. Menighetsrådet har vedtatt en justering av leiepriser medvirkning fra 1.8.2021.

Les mer

 

Menighetshuset nærmer seg ferdigstillelse


Barbu menighethus er snart ferdig renovert, og om et par måneder er forhåpentligvis huset tatt i bruk igjen. Menighetsrådet har vedtatt en justering av leiepriser medvirkning fra 1.8.2021.

Les mer

 

Nye begrensinger


Regjeringen har kommet med nye retningslinjer. Vår lokale prost og kirkeverge har fulgt opp med føringer som vil utsette menighetens aktiviteter til etter 18.1. Det vil si at gudstjenester, åpen kirke, konfirmantundervisning og andre aktiviteter er avlyst i dette tidsrommet. Vi deltar dermed på den nasjonale dugnaden og håper på enklere tider om ikke altfor lenge. 

Les mer

 

Nye begrensinger


Regjeringen har kommet med nye retningslinjer. Vår lokale prost og kirkeverge har fulgt opp med føringer som vil utsette menighetens aktiviteter til etter 18.1. Det vil si at gudstjenester, åpen kirke, konfirmantundervisning og andre aktiviteter er avlyst i dette tidsrommet. Vi deltar dermed på den nasjonale dugnaden og håper på enklere tider om ikke altfor lenge. 

Les mer

 

Program for jul og påmelding!


Her kommer endelig program for julens gudstjenster! Det er påmelding til alle gudstjenestene. Påmelding skjer fra mandag 21. desember kl 0900. Send sms til Siri Andersen (41 24 08 08). Merk med hvilke gudstjenester dere ønsker å melde dere på og navn på dem som skal være med.   

Les mer

 

Program for jul og påmelding!


Her kommer endelig program for julens gudstjenster! Det er påmelding til alle gudstjenestene. Påmelding skjer fra mandag 21. desember kl 0900. Send sms til Siri Andersen (41 24 08 08). Merk med hvilke gudstjenester dere ønsker å melde dere på og navn på dem som skal være med.   

Les mer

 
 

Tidebønn og meditasjon i Barbu kirke

Tidebønn og meditasjon

Les mer

 

Dugnadsgjengen

Takk for all dugnadshjelp!

Les mer

Se flere saker