Barbu menighet > Aktiviteter > Voksne

Voksne

Barbu menighet har aktivitet spesielt rettet mot voksne. Her følger en oversikt:

Morgensang


Morgensang er en enkel samling med bønn, salmesang, andakt/meditasjon og noen ganger nattverd.
Morgensang varer ca.en halv time.
Etterpå er det morgenkaffe.
Målgruppa er alle som har fri torsdag formiddag.

Formiddagstreff

Vi samles på menighetshuset første onsdag i måneden fra kl. 11.30 til ca. 13.30.
Månedens gjest vil presentere et tema, det blir kulturelle innslag, fellessang og god bevertning.

Hvis du trenger skyss, ring menighetskontoret tlf. 3701 3460 mellom kl. 9.15 og 10.30.