Konfirmantinformasjon

    

 

Den norske kirke og 7 misjonsorganisasjoner samarbeider om misjonalt fokus i lokalmenighetene. 

I samarbeidet inngår NMS, Normisjon, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos, Den norske Israelsmisjon og Misjonsalliansen.

 

 

Barbu menighet og misjon

2.mai 2018 gjorde Barbu menighetsråd følgende vedtak:

1. Det inngås en 4-årig samarbeidsavtale med Himalpartner (tidligere Tibetmisjonen) om et nytt prosjekt i Nepal: «Mental helse», en fellesnevner for ulike prosjektsatsinger som handler om retten og muligheten til et verdig liv. Årlig innsamlingsmål er kr. 20 000.

2. Samarbeidsavtalen med Stefanusalliansen om organisasjonens arbeid i Egypt forlenges, i denne omgang for 2 år. Årlig innsamlingsmål er kr. 20 000.

 

 

Prosjektbeskrivelse - Mental Helse Prosjektbeskrivelse - Anastasia
  Nyhetsbrev - mai 2018
  Barnefortelling - mai 2018

 

I samme vedtak er det også satt ned et misjonsutvalg som skal jobbe videre med misjonal strategi for menigheten, og hvor disse prosjektene på ulike måter skal implementeres og bevisstgjøre det øvrige menighetsarbeidet.