Barbu menighet > Konfirmasjon

Informasjon

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.

Velkommen som konfirmant i Barbu menighet!

 

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Mote og mobbing. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus?

 

I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål.
En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv. 

 

En konfirmanttid for alle
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Vi har et eget tilbud i gruppe på tvers av menighetene i Arendal for deg som trenger ekstra tilrettelegging. Klikk her for å laste ned eget skriv om tilrettelagt konfirmasjonstid i Arendal.

Kontakt oss for flere detaljer.

Døvemenighetene har et eget konfirmanttilbud. Se www.dovekirken.no

 

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

 

Om konfirmasjonsopplegget i Barbu menighet 2019/2020

Konfirmasjonsdatoer for 2020 er:

- Lørdag 2.mai kl. 10.30

- Lørdag 2.mai kl. 12.30

- Søndag 3.mai kl. 11.00

Ønsket konfirmasjonstidspunkt velges i påmeldingen.

Har man behov for støtte eller å dele opp betalingen, ta kontakt med oss. Økonomi skal ikke være til hinder for å bli konfirmert.

Tirsdag 11.juni kl. 18.00 inviterer vi alle som er nysgjerrige på konfirmasjon til informasjonsmøte på Barbu menighetshus - Nyli Terrasse 2.

 

All påmelding skjer elektronisk.

Det er anbefalt at konfirmant og forelder/foresatt fyller ut påmeldingsskjemaet sammen.

Husk å velge Barbu under valg av sokn.

 

Generell info om konfirmasjon i Den norske kirke og FAQ finner du også på www.konfirmant.no

 

Vi vet at det er mange aktiviteter som krever tid for ungdom. Likevel, konfirmasjonstiden er ca. ett år. Vi presiserer at alle samlingene vil være obligatoriske, også leiren.

Hvis man ikke kan møte til en samling skal en forelder/foresatt gi beskjed til gruppeleder så raskt det lar seg gjøre.

 

For spørsmål eller andre ting – ta kontakt:

 

Robert Knudsen

Mobil: 940 52 400

E-post: robert.knudsen@agderkirken.no