Barbu menighet > Artikler > Nyheter

ALLE 5-KLASSINGER INVITERES TIL LYS VÅKEN I BARBU KIRKE 23.-24. NOVEMBER

ALLE 5-KLASSINGER INVITERES TIL LYS VÅKEN I BARBU KIRKE 23.-24. NOVEMBER

LysVåken er et av flere trosopplæringetiltak i Barbu menighet. 5-klassingene skal være sammen i Barbu kirke fra lørdag kl. 16.00 til søndag etter gudstjenesten (ca. 12.30). I løpet av dette lille døgnet skal vi bli kjent med kirka både inni og utenfor, vi skal leike og spise sammen, lære om Gud, tro og fellesskap, ha festkveld og synge og delta på gudstjenesten søndag kl. 11.00. Og ikke minst: Vi skal overnatte i kirka. 

Vi har sendt ut invitasjon til alle som er registrert som medlemmer / tilhørende i Den norske Kirke. Vi vil understreke at vi ønsker ALLE 5-KLASSINGER HJERTELIG VELKOMMEN.

Pris for dette arrangementet er kr. 150,- og vi har satt påmeldingsfristen til onsdag 20. november. Påmelding skjer til: Jan Egil Hagli - tlf. 95911655 / jan.egil.hagli@agderkirken.no


Del denne artikkel på e-post