ungdomsarbeider i 30 % prosjektstilling for 2 år med fokus på trosopplæring og diakoni

ungdomsarbeider i 30 % prosjektstilling for 2 år med fokus på trosopplæring og diakoni

ungdomsarbeider i 30 % prosjektstilling for 2 år med fokus på trosopplæring og diakoni

Barbu menighet driver et aktivt og variert arbeid. Mye av barne- og ungdomsarbeidet er tilknyttet Norges KFUK-KFUM. Menigheten har i tillegg til den utlyste stillingen en stab bestående av sokneprest, kapellan, diakon, organist, trosopplæringskoordinator, kirketjener og menighetssekretær som arbeider nært sammen. 

Satsingsområder 
Barbu menighet har barn og unge som særlig satsingsområde, og ungdomsarbeideren vil, sammen med kapellanen, være sentral i dette. 
Hovedoppgaver
•    Oppgaver knyttet til konfirmantarbeid og andre trosopplæringstiltak
•    Samarbeid med eksisterende arbeid, deriblant Appell Tensing og Tween Sing om ulike miljøtiltak
•    Åpent klubbtilbud på menighetshuset
•    Bidra i fellesarrangement med fokus på Barbu ungdom
•    Ungdomsarbeidet skal ha en diakonal profil da mange unge kan ha behov for livsstyrkende samtaler og inkluderende omsorg

Personlige egenskaper
•    Kontaktskapende, god formidlingsevne og interesse for ungdom
•    Kan arbeide selvstendig og samtidig være opptatt av samarbeid med ansatte og frivillige.
•    Kan medvirke til gode relasjoner, samhandling og trivsel
Ungdomsarbeideren må delta/bidra i ungdomsarbeidet på kvelder og helger, slik som klubbarbeid, turer, week-ender osv.
Vi tilbyr
Gode arbeidsvilkår med ansvar for viktige oppgaver i et godt arbeids- og kollegafellesskap
Lønns- og arbeidsvilkår:
Godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
God pensjonsordning
Søkeren må være medlem av Den norske kirke
For nærmere informasjon om stillingen kontaktes: Menighetsrådsleder Aud Findal Dahl, tlf. 91873624, e-post: aud.f.dahl@uia.no eller sokneprest Rannveig Aas Olsbu, tlf. 37013461/99271679, e-post: Rannveig.Aas.Olsbu@agderkirken.no 
For mer informasjon om menigheten se vår hjemmeside på www.arendal.kirken.no

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.
Søknad med CV sendes Arendal kirkelige fellesråd, postboks 1823, 4858 Arendal evt. På mail post@agderkirken.no innen 28.03.2020. 


Del denne artikkel på e-post