Vi trenger flere frivillige til kirkekaffe og kirkeskyss

Vi trenger flere frivillige til kirkekaffe og kirkeskyss

Vi trenger flere frivillige til kirkekaffe og kirkeskyss

Vi trenger noen flere frivillige gudstjenestemedarbeidere til kirkeskyss og kirkekaffe. Kirkeskyss er pr nå hver femte uke. Kirkekaffe er ca to ganger pr semester. Vi trenger også en som kan være med å dele ut menighetsbladet. Er det noen som kunne tenke seg å hjelpe oss med dette?

Ta kontakt med Barbu menighetskontor, tlf. 37013460, e-post: Oddrun.Hoyland@agderkirken.no


Del denne artikkel på e-post